Korektivni tretmani protiv korova


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 13.05.2015.
Korektivni tretmani protiv korova

Poljoprivredni proizvođači koji su primenili zemljišne herbicide u narednom periodu bi trebalo da obiđu svoje parcele i izvrše korektivne tretmane protiv širokolisnih i uskolisnih korova koji su kasnije nikli. Za korektivne tretmane koriste se herbicidi koji uglavnom deluju preko lista, a jedini ograničavajući faktor za njihovo delovanje je faza rasta useva.


Detaljnije o ovom prilogu, saznajte u emisiji...

 


 

Mr Tijana Miskin, član Agrotima "Victoria Logistic"