Ključ uspeha predsetvena priprema


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 14.10.2016.
Ključ uspeha predsetvena priprema

Na domaćim oranicama trenutno su vrlo intenzivni radovi – pre svega vađenje šečerne repe i berba kukuruza, ali i priprema zemljišta za setvu ozimih strnina. Za predsetvenu pripremu je vrlo važno da se izvrši u optimalnim rokovima i da bude urađena što bolje, jer od nje zavisi kvalitet setve. Kvalitetnim izvođenjem osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta, poljopivrednici stiču preduslove za obavljanje kvalitetne setve. Dobar broj i raspored biljaka po jednici površine daće i dobre rezultate što se tiče visine prinosa i kvaliteta roda. Proizvođači bi osnovnu obradu zemljišta trebalo da prilagode pre svega uslovima na terenu.

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

dr Duško Marinković, Victoria Logistic