Hibridi za kvalitetnu silažu


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 13.03.2015.
Hibridi za kvalitetnu silažu

Zbog sve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, prethodnih nekoliko godina povećava se potreba za silažnom masom, odnosno hibridima koji mogu osigurati zadane parametre prinosa i kvalitetne silaže. Obzirom da KWS selekcija prednjači i uspešno objedinjuje vrhunska silažna svojstva s visokim kapacitetom proizvodnje zrna, za 2015. predstavila je najnoviji hibrid pod nazivom Konsens.

 

Za više informacija o temi kliknite ovde.