Hibridi različite dužine vegetacije za sigurnost u proizvodnji


Ratarstvo Izvor: Danas 22.02.2018.
Hibridi različite dužine vegetacije za sigurnost u proizvodnji

Zasejan na više od milion hektara oranica, kukuruz je najintenzivnije gajena ratarska kultura u Srbiji. To je i najbolje kotirani izvozni proizvod srpskog agrara, čija se setva sada, sa budnom pažnjom, iščekuje. Stručnjaci navode da kao i kod drugih kultura, i za kukuruz važi pravilo da prednost treba dati hibridima različitih osobina, „jer to je garancija stabilnih prinosa i bolje organizacije rada, odnosno efikasnije iskorišćenosti mehanizacije, radne snage i drugih kapaciteta.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...