Edukacija poljoprivrednika


Ratarstvo Izvor: TV Mlava 27.04.2013.
Edukacija poljoprivrednika

Agrarni fond  za razvoj poljoprivrede Opštine Petrovac na Mlavi organizovao je tematski razgovor pod nazivom “Organska proizvodnja”, kako bi proizvođače s tog područja uputio na tu vrstu proizvodnje.

Predavanje je organizovano u saradnji sa profesorima Fakulteta ekološke poljoprivrede iz Svilajnca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radovan Lala Davidov, Direktor Agrarnog fonda opštine Petrovac na Mlavi