Četiri hiljade hektara pod vodom


Ratarstvo Izvor: Dnevnik 22.01.2015.
Četiri hiljade hektara pod vodom


Skidanje useva i obrada gotovo četiri hiljade hektara zemlje na području kanjiške opštine onemogućeno je zbog visokog nivoa podzemnih voda. Tamošnji poljoprivrednici kažu da je najteže na teritoriji kanjiško – adorjanskog rita, gde su parcele ostale pod neobranim kukuruzom, neizvađenom šećernom repom i štetom na lucerištima. Većina poljoprivrednika čak nije mogla ni da obavi jesenju setvu i zimsko oranje.

 

Za više informacija i detalja na ovu temu, pratite link