Uspostavljenja saradnja srpskih i slovenačkih agrarnih novinara


Ostale teme Izvor: Agro Dan 10.09.2018.
Uspostavljenja saradnja srpskih i slovenačkih agrarnih novinara

U cilju stalnog usavršavanja, sticanja novih znanja i prenošenja iskustava i primera dobre prakse iz zemalja sa razvijenom poljoprivredom, Društvo agrarnih novinara Srbije više od 10 godina organizuje posetu sajmu Agra, u Sloveniji. Ove godine, uspostavljena je saradnja sa slovenačkim Društvom agrarnih novinara, koje će pomoći u povezivanju sa Internacionalnom federacijom i evropskom Mrežom agrarnih novinara.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

Tatjana Čop, potpredsednica Društva agrarnih novinara Slovenije 

 

 

 

Jasna Bajšanski, predsednica Društva agrarnih novinara Srbije