Ukidanje naknade jedino rešenje za konverziju zemljišta


Ostale teme Izvor: Naled 04.12.2020.
Ukidanje naknade jedino rešenje za konverziju zemljišta

Država treba da omogući automatski upis prava svojine u katastar za sva lica koja imaju pravo korišćenja na zemljištu uključujući i ona lica koja su obveznici plaćanja naknade za konverziju, jer jedino tako se može dosledno sprovesti načelo jedinstva nepokretnosti, ocenjeno je na 4. sednici NALED-ovog Saveza za imovinu i investicije.

 

Celu vest možete pogledati ovde...