Siliranje biljaka


Ostale teme Izvor: PSSS Srbija 11.05.2016.
Siliranje biljaka

Siliranje je način konzervisanja biljaka vlažnim putem koje se postiže fermentacijom pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belančevina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kada se čuva u staji. Pravilan izbor hibrida jedna je od važnijih preporuka za dobru i kvalitetnu silažu, ističke Vladica Gavrilović iz Poljoprivredne stručne službe. Uobičajeno je da se za silažu koriste hibridi iz FAO grupa zrenja 600 i 700. Međutim u nekim našim krajevima se može dobiti jako kvalitetna silaža i sa hibridima iz FAO grupa zrenja 400 i 500. 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde: