Neophodno podizanje higijenskih standarda


Ostale teme Izvor: Agro dan 02.06.2019.
Neophodno podizanje higijenskih standarda

Mlekare posebnu pažnju obraćaju na zdravstvenu ispravnost mleka, pa su redovne kontrole obavezne. Nacionalna laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka je  od posebnog značaja za proizvođače, ali i za prerađivače, jer je činjenica da mikrobiologija mleka u domaćoj proizvodnji nije na zadovoljavajućem nivou. Zato je neophodno stalno raditi na edukaciji proizvođača i podizanju higijenskih standarda.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

Marko Dojčinović, mlekara ”Milk House” Niš