Mere od poplava


Ostale teme Izvor: Tanjug 13.04.2016.
Mere od poplava

Posle katastrofalne poplave, iz maja 2014. godine, lokalna vlast Paraćina u saradnji sa republičkim institicijama, Institutom "Jaroslav Černi" i "Srbijavode", preduzela je niz radnji, od čišćenja vodotokova do instaliranja sistema za ranu dojavu, da se tako nešto više nikada ne dogodi. Do sada su postavljene i dve metereološke stanice sa kišometrom na Grzi i Sisevcu i jedan beskontaktni merač nivoa vode kod železničkog mosta u Glavici, izjavio je predsednik opštine Paraćin Saša Paunović. Za ovu godinu planirano je postavljanje kišomera i meterološke stanice sa pratećom komunikacionom opremom u ataru sela Plana, a za narednu godinu postavljanje ultrazvučnog senzora sa pratećom komunikacionom opremom na reci Crnici u selu Zabrega.

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...