Ilegalna trgovina divljim vrstama godišnje vredi i do 10 milijardi dolara


Ostale teme Izvor: Glas zapadne Srbije 04.03.2020.
Ilegalna trgovina divljim vrstama godišnje vredi i do 10 milijardi dolara

Svetski dan divljih vrsta obeležava se širom sveta 3. marta, u cilju ukazivanja na štetnost ljudskih aktivnosti poput krivolova, nezakonitog sakupljanja iz prirode i ilegalne trgovine živim primercima, kao i njihovim delovima i derivatima. Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija je na 68. zasedanju 2013. godine simbolično odredila ovaj dan, koji se podudara sa datumom stvaranja Кonvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore.

 

Celu vest možete pogledati ovde...