Seoski turizam kao podsticaj za razvoj poljoprivrede


Etno turizam Izvor: Agro dan 17.11.2018.
Seoski turizam kao podsticaj za razvoj poljoprivrede

Nadomak Sremske Mitrovice, u južnom delu Mačve, prostire se Specijalni rezervat prirode - bara “Zasavica”. Re­zer­vat je pre nekoliko go­di­na obo­ga­tio svo­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du, s ob­zi­rom na to da je do­bio naj­sa­vre­me­ni­ji auto kamp u Sr­bi­ji, ko­ji is­pu­nja­va  vi­so­ke evrop­ske  stan­dar­de. Poseta ovom mestu je idealna za sve koji žele da uži­va­ju u ča­ri­ma ne­tak­nu­te pri­ro­de, jer je to ono što im Za­sa­vi­ca može pru­žiti.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

Tankosava Čikić, Zasavica

 

 

 

 

 

Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj, Sremska Mitrovica