Više cene goriva, rakije i kafe


Agroekonomija Izvor: Večernje novosti 03.02.2017.
Više cene goriva, rakije i kafe

Vlada Srbije, u skladu sa Zakonom o akcizama, izvršila je krajem januara, redovno godišnje usklađivanje akciza sa indeksom potrošačkih cena za 2016. godinu, u rasponu od 0,5 do dva dinara. Tu odluku, koja se odnosi naftne derifate, olovni i bezolovni benzin, tačni naftni gas, kafu, alhoholna pića uključujući i pivo, kao i cigare i cigarilose, Vlada je donela 31. janauara. 

 

Celu vest možete pogledati ovde...