Uspešan model poslovanja


Agroekonomija Izvor: AgroDan 05.11.2013.
Uspešan model poslovanja

Poslovni pristup agroekonomiji koji imaju liderske kompanije u oblasti agrara u velikoj meri primenjiv je na agrarnu politiku Srbije. Ukoliko bi se stvorio odgovarajući ambijent i preslikao model poslovanja kompanija kao što je Viktorija Grupa, naša zemlja bi se znatno bolje pozicionirala na svetskom tržištu.

 

 

Više o ovoj temi pogledajte u emisiji...

 

 

Goran Borčak, direktor Agro poslovne jedinice kompanije “Victoria Logistic”