Udruženju „Agroprofit” do sada pristiglo 60 prijava za razmenu kukuruza za junad