Podrška tovnom govedarstvu


Agroekonomija Izvor: Agroservis 19.04.2020.
Podrška tovnom govedarstvu

Raniji Zaključak Vlade, o izdvajanju 10.000 tona merkantilnog kukuruza za junad, nakon objavljenog poziva za razmenu, nije bio dovoljan da se zadovolji ponuda više od 350 stočara, spremnih da učestvuju u ovom poslu. Zato je Vlada odlučila da odobri Državnim robnim rezervama da količinu kukuruza za razmenu povećaju za 20.000 tona, što znači da će stočarima na raspolaganju biti 30.000 tona zrna.

 

Celu vest možete pogledati ovde...