Nove tehnologije u poljoprivredi


Agroekonomija Izvor: Agro Dan 26.02.2015.
Nove tehnologije u poljoprivredi

Na nedavno održanoj poljoprivrednoj manifestaciji u Novom sadu, pod imenom „ Agrobiznis, hrana i selo“, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov, rekao je da treba da se suočimo sa činjenicom da kasnimo sa usvajanjem novog pristupa razvoju poljoprivrede, koji se ogleda u novim tehnologijama, inovacijama i primenjenom znanju."

 

Detaljnije o ovom prilogu, saznajte u emisiji...

 


 

 

Vladimir Pavlov, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj