Jeftinije katastarske usluge


Agroekonomija Izvor: Republički geodetski zavod 16.01.2017.
Jeftinije katastarske usluge

Kako se navodi u saopštenju Republičkog geodetskog zavoda, od nedavno su jeftinije između ostalog - takse za promenu imaoca prava na nepokretnosti, za upis posebnog dela objekta sa upisom imaoca prava, te provođenje promene na zemljištu, koje je nastalo deobom ili spajanjem parcela. Dve nove usluge su upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika; i promena imaoca prava na nepokretnosti, odnosno upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...