Agro Preporuka


Na redu je zaštita useva pšenice

objavljeno 17.03.2023.

U većini vojvodjanskih regiona, ozime pšenice se nalaze u fazi od kraja bokorenja do prvog kolenca. Trenutno se u usevima...

Opširnije

Zaštita kajsije, breskve i nektarine uoči najavljenih padavina

objavljeno 14.03.2023.

Sa najavljenim padavinama od srede, u zasadima kajsija, bresaka i nektarina koje su u fazi cvetanja postoji mogućnost ostvarenja infekcije...

Opširnije

Preventivne mere u proizvodnji suncokreta

objavljeno 13.03.2023.

Na području delovanja Regionalnog centra Kikinda u narednom periodu sa povećanjem dnevnih temperatura očekuje se priprema zemljišta za setvu suncokreta,...

Opširnije

Stanje i aktuelni radovi u kupinjacima

objavljeno 10.03.2023.

Na području Valjeva zasadi kupine se, zavisno od nadmorske visine i lokaliteta, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak...

Opširnije

Preporučuju se pregledi useva uljane repice

objavljeno 10.03.2023.

Izuzetno topli januar, pa i temperature iznad proseka u februaru, uticale su na raniju aktivnost repičinih pipa. Trenutno, na većini...

Opširnije

Fungicidni tretman u usevima ozimog ječma

objavljeno 10.03.2023.

Na terenu Regionalnog centra Senta, ozimi ječam nalazi se u fenofazi od početka rasta stabljike do faze prvog kolenca. Vizuelnim...

Opširnije

Preventivni zaštitni tretman zasada borovnice

objavljeno 07.03.2023.

Na području delovanja Regionalnog centra Loznica vizuelnim pregledom zasada borovnice je utvrđeno da se biljke nalaze u fazi od mirovanja...

Opširnije

Proizvodnja i zaštita rasada paprike i paradajza

objavljeno 06.03.2023.

Na jugu zemlje u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza. Preporuka proizvođačima u ovom momentu je da redovno obavljaju...

Opširnije

Pripreme i setva šećerne repe

objavljeno 03.03.2023.

S obzirom na to da je šećerna repa vrsta okopavine, priprema setvenog sloja je vrlo važna za uspešnu proizvodnju. Osnovni...

Opširnije

Zdravstveno stanje ozime pšenice - RC Novi Sad

objavljeno 02.03.2023.

Na području Novog Sada pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo....

Opširnije

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

objavljeno 02.03.2023.

Krvava vaš je značajna štetočina jabuke. Najveći deo populacije prezimljava na korenovom vratu ili na biljnim delovima na dubini od...

Opširnije

Preventivna zaštita šljive i trešnje

objavljeno 27.02.2023.

Na području Užica zasadi šljive i trešnje se pretežno nalaze u fazi mirovanja pupoljaka. Minule suve i sunčane dane, voćari...

Opširnije

Prisustvo leskine grinje u zasadima leske

objavljeno 24.02.2023.

Na području delovanja Regionalnog centra Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja do fenofaze početak bubrenja i pucanja lisnih...

Opširnije

Zimska rezidba šljive

objavljeno 23.02.2023.

Rezidba šljive spada u osnovne i redovne mere koje se izvode svake godine. Rezidba na zrelo ili zimska rezidba se...

Opširnije

Izmena setvene strukture u borbi protiv suše

objavljeno 22.02.2023.

U sušnim vremenskim uslovima, osnovni ratarski usevi prolećnog roka setve ne postižu prinose kojima se mogu obezbediti potrebne količine proizvoda...

Opširnije

Pipe aktivne, neophodan pregled useva i zaštita uljane repice

objavljeno 21.02.2023.

Na području delovanja Regionalnog centra Novi Sad uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno. Vizuelnim pregledom...

Opširnije

Zaštita ranih sorti bresaka i nektarina

objavljeno 20.02.2023.

Kod ranostasnog sortimenta bresaka i nektarina registruje se bubrenje pupoljaka, a na nekim ekspozicijama je došlo i do pojave zelenih...

Opširnije

Kruškina buva ima dobre uslove za razvoj - vreme je za tretman

objavljeno 17.02.2023.

Vizuelnim pregledom zasada kruške na teritoriji Novog Sada, registrovano je prisustvo imaga i jaja obične kruškine buve. S obzirom da...

Opširnije

Vreme ja za prvu prihranu pšenice

objavljeno 16.02.2023.

Na teritoriji Kruševca ozime pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja. Na pregledanim usevima...

Opširnije

Proizvodnja rasada lubenica i dinja

objavljeno 15.02.2023.

Rana proizvodnja lubenica i dinja kao toploljubivih biljaka u našim uslovima podrazumeva proizvodnju rasada jer se na taj način skraćuje...

Opširnije