Zasad za intenzivnu proizvodnju


Voćarstvo Izvor: Poljosfera 14.11.2016.
Zasad za intenzivnu proizvodnju

Pri podizanju zasada jabuke neophodno je greške svesti na najmanju meru. Priprema za sadnju voćki se sastoji od niza operacija među kojima su najvažnije: izbor lokacije, agrohemijska analiza zemljišta, priprema i neposredna priprema zemljišta pred sadnju, razmeravanje i obeležavanje mesta za sadnju, izbor i priprema sadnog materijala jabuke. Rastojanje i odstojanje u intenzivnim zasadima jabuke kreću se od 3,2-3,6 metara puta  0,6-1,0 metra, što daje preko 2500 sadnica po hektaru. Za ovakav sistem sadnje trebalo bi koristiti sadnice jabuke sa minimum  pet prevremenih grana na vođici kako bi se smanjila kasnija bujnost voćki koja ide na uštrb prinosa, podseća Milinko Sinđić, savetodavac za oblast voćarstva iz poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu, a prenosi Poljosfera.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...