Slavol VVl i Amiksol


Voćarstvo Izvor: Agro dan 30.05.2016.
Slavol VVl  i Amiksol

Pored Slavola VVL, koji utiče na bolji kvalitet i veći prinos ploda, stručnjak u ovoj oblasti, Dragan Stanković preporučuje i upotrebu preparata Amiksol koji se primenjuje u situacijama izazvanim gradom, sušom ili bolestima.

 

AMIKSOL SE KORISTI FOLIJARNO ILI PREKO SISTEMA KAP PO KAP:

1.RATARSKE KULTURE: u količini 2-3 l/ha u fazi intenzivnog porasta 2 puta u toku vegetacije. Može se mešati sa pesticidima.

2.POVRĆE I CVEĆE:  u količini 1-2 l/ha na svakih 10–15 dana.

3.VOĆARSTVO:  u količini 2-3 l/ha u sledećem fenofazama:

  • Posle cvetanja.
  • Po formiranju plodova veličine oraha.
  • U fazi promene boje plodova.

 

SISTEM KAP PO KAP: 2-3 l/ha preko sistema kap po kap,  3 do 4 puta u toku vegetacije.

U STRESNIM USLOVIMA: 3–4 l/ha

 

Celu vest možete pogledati ovde:

 

 

 

 

dipl.ing. Dragan Stanković, kompanija "Agrounik"

 

 

 

 

prof. dr Manojlo Miladinović