Nadun kod goveda i ovaca


Stočarstvo Izvor: Poljoprivrednik 12.04.2016.
Nadun kod goveda i ovaca

Prilikom ispaša u rano proleće, leto i početkom jeseni kada su pašnjaci bujni i vlažni, dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu što uzrokuje istezanje zida želudca. Ova pojava naziva se nadun i najčešće se javlja kod goveda, zatim ovaca, a retko kod koza. Nastanku naduna takođe pogoduje nagli prelaz sa zimske ishrane na pašu. Mora se izbegavati ishrana mladom travom bogatom belančevinama i leguminozama pre cvetanja, pogotovo lucerkom i detelinom.  Nije preporučljiva ni ishrana koncentratima s malim udelom kabaste hrane, kao ni ispaša na pašnjacima koji se preterano đubre ureom.

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...