Glavni proizvod je magareće mleko


Stočarstvo Izvor: Agro dan 31.03.2021.
Glavni proizvod je magareće mleko

Nekada prilično zastupljen u teško pristupačnim krajevima, balkanski magarac je pod pritiskom mehanizacije dospeo na listu vrsta u izumiranju. Stanje se poslednjih godina menja, usled saznanja o blagotvornim svojstvima i visokoj ceni magerećeg mleka, što je uslovilo formiranje novih farmi. Kako ljubav prema ovim životinjama, prerasta u biznis, beležimo na primeru farme magaraca „Bela kapija“, vlasnika Ljubiše Petrovića, iz Bobova kod Svilajnca.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

Ljubiša Petrović Brka, farma magaraca „Bela kapija“ Bobovo