Siran i AgroDimark


Ratarstvo Izvor: Agro DAN 07.05.2016.
Siran i AgroDimark

Obilne padavine nisu pogodovale samo usevima kukuruza. Na parcelama se istovremeno pojavio i korov pa je ovo optimalan trenutak za njegovo suzbijanje. Kompanija "Agromarket" preporučuje primenu preparata Siran i Agrodimark.

 

SPEKTAR DELOVANJA  PREPARATA SIRAN:

  • VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).
  • JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).
  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

 

SPEKTAR DELOVANJA PREPARATA AGRODIMARK:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus spp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Cirsium arvense), poponac obični (Convolvulusarvensis).

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

dipl. ing. Ivan Valent, kompanija "Agromarket"

 

 

 

 

 

 

Željko Labus, poljoprivredni proizvođač, Čurug