Sada je kasno za preporuke


Ratarstvo Izvor: Agro klub 11.07.2017.
Sada je kasno za preporuke

Visoke temperature i nedostatak vlage ne pogoduju jarim usevima. Tropska temperatura zadaje veliki problem kukuruzu, upozoravaju stručnjaci  i navode da svi jari usevi pate zbog suše, izuzev  suncokreta koji je tolerantniji i najmanje smanjuje prinos u ovakvim uslovima. "Od lokaliteta do lokaliteta, velika je razlika u količini padavina koja je bila u toku vegetacije do ovog trenutka, a takođe je velika razlika u količini prolećne vlage koja je bila u zemljištu. Na lokalitetima koji su u proleće imali mnogo padavina i loš raspored azota, kukuruz je razvio slab korenov sistem, pa na tim parcelama sada imamo ozbiljnijih problema.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...