Regres 10 dinara po kilogramu


Ratarstvo Izvor: Agro smart 20.02.2017.
Regres 10 dinara po kilogramu

Nov pravilnik o regresu za đubrivo, objavljen nedavno u Službenom glasniku, propisuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje ovog podsticaja, ako su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće. Odobrava se regres od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...