Ponegde kukuruza neće biti ni za silažu


Ratarstvo Izvor: Danas 02.08.2017.
Ponegde kukuruza neće biti ni za silažu

Dileme nema - suša je znatno usporila rast i razvoj jesenjih poljoprivrednih kultura. Veće količine padavina potrebne su svim biljkama, saglasni su stručnjaci, posebno kada se ima u vidu činjenica da su rezerve vode u zemlji male. Ipak, u najtežoj situaciji je kukuruz, kojim su, tradicionalno već, zasejane najveće površine obradivog zemljišta. I mada se situacija razlikuje od regiona do regiona, podaci govore da je tom poljoprivrednom kulturom zasejano, u proseku, oko 50.000 hektara u svakom kraju. Ukupne površine pod kukuruzom kreću se oko milion hektara, što je nešto manje nego prehodnih godina.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...