Dobar prinos i dobar profit


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 27.04.2015.
Dobar prinos i dobar profit

Poslednjih godina, soja je jedan od ratarskih useva koji farmerima donosi najveći profit, te se uočava rast proizvodnje ove uljarice.Sa povećanjem proizvodnje, raste i potreba za efikasnijim merama suzbijanja svih štetnih agenasa koji umanjuju njen prinos, a posebno korova. Da bi se to postiglo, potrebno je napraviti dobar izbor herbicida, koji će eliminisati uskolisne i širokolisne korove u soji.Reportažu u celosti, pogledajte na linku...

  

Dipl.ing Kristina Nikić, PSSS Zrenjanin

 


 

Dipl. ing. Ivan Valent, Agromarket