Svako ima nešto, a svi imamo sve


Ostale teme Izvor: Agro dan 21.12.2018.
Svako ima nešto, a svi imamo sve

U Srbiji ne postoji tačan registar domaćinstava koja se bave turizmom, niti precizna definicija te delatnosti. Prema kategorizaciji Organizacije za ekonomsku saradnju Evropske unije, seoski turizam obuhvata aktivnosti u selima, a ruralni turizam ima šire odredište i obuhvata područja koja na površini od jednog kvadratnog kilometra imaju manje od 150 stanovnika.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

dr Gordana Radović, direktor „Dnevnik-Poljoprivrednik" AD u Novom Sadu