Lažni Coragen® 20 SC na crnom trižištu Srbije!


Ostale teme Izvor: AgroSvet 24.03.2017.
Lažni Coragen® 20 SC na crnom trižištu Srbije!

 

 

Preparat Coragen® 20 SC sa etiketom na ukrajinskim jeziku nije originalni DuPont preparat i prema analizama ne zadovoljava propisane zdravstvene i bezbedonosne standarde.

Kako se nedavno na srpskom tržištu pojavio insekticid Coragen ® 20 SC sa etiketom na ukrajinskom jeziku, kompanija Agromarket je obavestila sve kupce i korisnike ovog preparata da je navedeni preparat nelegalno uvezen u našu zemlju i predmet je trgovine na crnom tržištu. Prema rezultatima analize obavljene u nezavisnoj laboratoriji (Research Institute for Organic Syntheses Inc., Czech Republic), nelegalni ukrajinski Coragen ® 20 SC ne ispunjava propisane zdravstvene ni bezbedonosne uslove. Originalna aktivna materija navedena na pakovanju hlorantraniliprol se ne nalazi u preparatu, umesto nje nađeni su ostaci aktivne materije alfa-cipermetrin. Primenom ovog preparata su i prometnik i krajnji kupac dovedeni u zabludu i dovode u pitanje kvalitet i zdravstvenu bezbednost svog roda.

Kompanija Agromarket je jedini ovlašćeni zastupnik DuPont preparata za zaštitu bilja na tržištu Srbije. Jedini legalni, registrovani i pouzdani preparat Coragen® 20 SC je onaj koji prometuje kompanija Agromarket.

 

Osnovne karakteristike i izgled legalnog preparata možete pogledati na adresi:  http://www.agromarket.rs/srb/proizvod/85/Insekticidi/CORAGEN-20-SC

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

*Na fotografijama ispod saopštenja, prikazan je izgled boce lažnog preparata!!!