Vesti Analiza zemljišta


Obavezan prvi korak

Analiza zemljišta objavljeno 12.10.2016.

Pre nego što se započne sa proizvodnjom bilo koje biljne vrste neophodno je uraditi analizu zemljišta. Na taj način utvrđuje...

Opširnije

Uzorkovanjem do visokih prinosa

Analiza zemljišta objavljeno 05.08.2016.

Da bi se pravilno sprovela kompletna agrotehnika prema nekoj kulturi koja se uzgaja, potrebno je prvenstveno odraditi hemijsku analizu zemljišta....

Opširnije

Preporuka za naredne 4 godine

Analiza zemljišta objavljeno 01.08.2016.

Nisu sva zemljišta podjednako obezbeđena hranljivim materijama. Zato stručnjaci preporučuju da se obavezno uradi analiza zemljišta jer poznavanje kvaliteta zemljišta...

Opširnije

Uzorkovanje i analiza zemljišta

Analiza zemljišta objavljeno 29.06.2016.

U narednom periodu domaće poljoprivredne proizvođače očekuje žetva strnina. Ipak, nakon same žetve posao na parcelama se ne završava. Veoma...

Opširnije

Više organskog đubriva

Analiza zemljišta objavljeno 12.03.2016.

Pred svaku prolećnu setvu stručnjaci  preporučuju ratarima da obavezno urade analizu zemljišta. Značaj analize za ratare je višestruk, a najvažnije...

Opširnije

Preporuka o đubrenju za naredne 4 godine

Analiza zemljišta objavljeno 16.01.2016.

 Nisu sva zemljišta podjednako obezbeđena hranljivim materijama. Zato stručnjaci preporučuju da se obavezno uradi analiza zemljišta jer poznavanje kvaliteta zemljišta...

Opširnije

Besplatna analiza zemljišta

Analiza zemljišta objavljeno 07.11.2015.

 Opština Ruma će prvi put ove godine finansirati analizu osnovne plodnosti zemljišta za registrovane poljoprivredne proizvođače sa područja te opštine....

Opširnije