Za fizička lica krediti u visini do 6 000 000 dinara


Agroekonomija Izvor: Agro smart 17.11.2017.
Za fizička lica krediti u visini do 6 000 000 dinara

Poljoprivrednici imaju vremena da do kraja meseca, tačnije zaključno sa 1. decembrom podnesu zahteve za dobijanje subvncionisanih kredita koje dodeljuju komercijalne banke u saradnji sa Ministarstvom  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Banke odobravaju kredite, a resorno Ministarstvo subvencioniše deo kamate čime je zaduživanje poljoprivrednika znatno povoljnije. Krediti su namenjeni razvoju stočarstva, odnosno nabavci životinja i premiji osiguranja životinja, kao i razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Poljoprivrednici mogu da konkurišu i za dobijanje sredstava za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, zatim za nabavku hrane za životinje, kao i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...