Sredstva za terenska vozila i u budžetu za 2018.


Agroekonomija Izvor: Agro Dan 28.11.2017.
Sredstva za terenska vozila i u budžetu za 2018.

Pokrajinski sekretar za poljoprivedu vodoprivredu i šumarstvo, Vuk Radojević,  uručio je 82  ugovora u vrednosti od 38 miliona dinara, korisnicima koji su ostvarili pravo na konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine u 2017. godini. Ugovori su potpisani sa korisnicima lovišta, naučno-istraživačkim organizacijama i stručnim preduzećima koja se bave lovstvom. Uručujući ugovore korisnicima pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo, Vuk Radojević izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da će ove godine biti investiorano 38 miliona dinara u lovstsvo u Vojvodini, od čega je učešće pokrajinskog sekretarijata 27,5 miliona, dok  učešće korisnika iznosi 10, 5 milionadinara.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

 

 

Dragan Čavić, predsednik Lovačkog društva “Srndać” 

 

 

 

Mirko Zeremski, Vojvođanski lovac