Oglas otvoren do 21. decembra


Agroekonomija Izvor: Dnevnik 24.11.2017.
Oglas otvoren do 21. decembra

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku s primarnim prizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus. Direkcija razmenjuje do 4.000 tone merkantilnog kukuruza za tovne svinje, a ostatak od 6.000 tona za tovnu junad. Utvrđeni pariteti su 11,02 kilograma mekantilnog kukuruza za kilogram tovnih svinja i 13,79 kilograma kukuruza za kilogram tovne junadi. U oglasu je navedeno da je maksimalna količina merkantilnog kukuruza po gazdinstvu do 50.000 kilograma, a za zemljoradničke zadruge i preduzetnike do 300.000 kilograma. Uslov koji fizička lica moraju da ispunjavaju je da poseduju minimum 100 komada tovne prasadi ili deset tovne teladi na godišnjem nivou. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...