Novi rok 1. decembar


Agroekonomija Izvor: Agro smart 10.10.2017.
Novi rok 1. decembar

Izmenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kredita. Svi zainteresovani do 1. decembra ove godine mogu podneti zahteve banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor. Prvobitni rok je bio 1. novembar 2017. godine. Podsećanja radi, krediti, čiji je rok 1-3 godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od 3-5 godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu. Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za poljoprivrednike sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada, žene nositeljke registrovanih gazdinstava i poljoprivrednike mlađe od 40 godina.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...