Odličan prinos uz niske troškove


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 06.02.2017.
Odličan prinos uz niske troškove

Proizvodnja krmnog bilja u Srbiji je zasnovana na oko 8 odsto ukupnih obradivih površina. Stručnjaci u poslednje vreme pokušavaju da proizvođačima  istaknu značaj intezivnijeg korišćenja zemljišta, gajenjem ozimih ili jarih krmnih međuuseva, pre svega stočnog graška i grahorice. Kako ističu, prinos senaže kod ovih krmnih biljaka veći je od 20 tona po hektaru, kvalitet je izuzetno visok, dok su troškovi proizvodnje vrlo niski. Domaći proizvođači krmno bilje uzgajaju, pre svega, za proizvodnju stočne hrane, ali iako najvažnija, to nije jedina svrha ove biljne proizvodnje. Pored toga, značajna je proizvodnja i izvoz semena krmnog bilja na veliki broj tržišta i upotreba krmnih biljaka kao sirovina za dobijanje bio gasa. Oranično krmno bilje se u Srbiji uzgaja na oko 8 odsto ukupnih obradivih površina. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

dr Đura Karagić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad